Loading...
Loading...
Loading...

Infantex

  • Tela d'alta qualitat especial per folrar tot tipus d'articles.
  • Contracolat amb un suport de paper cel·lulosa de 50 gr. per facilitar la seva manipulació i encolat.
  • Bobines de 10 i 50 metres lineals.
  • Ample 145 cm.

611

611

612

612

614

614

621

621

624

624

631

631

632

632

634

634

644

644

661

661

662

662

664

664

671

671

672

672

674

674

802

802

7001

7001

7003

7003

8001

8001

8002

8002

8003

8003

8011

8011

8012

8012

8013

8013

8021

8021

8022

8022

8023

8023

8071

8071

8072

8072

8095

8095

9011

9011

9012

9012