Loading...
Loading...
Loading...

Cúbic

  • Tela d'alta qualitat especial per folrar tot tipus d'articles.
  • Contracolat amb un suport de paper cel·lulosa de 50 gr. per facilitar la seva manipulació i encolat.
  • Bobines de 10 i 50 metres lineals.
  • Ample 145 cm.

303

304

305

306

307

308

310

311

312

313