Loading...
Loading...
Loading...

Gematex

  • Tela d'alta qualitat especial per folrar tot tipus d'articles.
  • Contracolat amb un suport de paper cel·lulosa de 50 gr. per facilitar la seva manipulació i encolat.
  • Gamma formada per més de 40 colors estàndard.
  • Per fabricacions de colors especials consultar.
  • Bobines de 10 i 50 metres lineals.
  • Amples 105/140 cm.

100

100

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

130

130

132

132

138

138

140

140

141

141

142

142

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

150

150

151

151

157

157

158

158

159

159

160

160

162

162

163

163

165

165

166

166

167

167

168

168

170

170

171

171

172

172

175

175

177

177

178

178

179

179

180

180

183

183

185

185

188

188

199

199